Organisatie: WerkBedrijf Nijmegen

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een samenwerking tussen de gemeenten in de regio, UWV en Breed. Wij bieden werkgevers in de regio gezamenlijk één pakket aan dienstverlening. Zij kunnen voortaan op één plek terecht met hun vraag naar arbeidskrachten en deskundig advies over personeelsvraagstukken.

In 2015 heeft de zelfpluktuin Ooijs Moois, twee mensen de mogelijkheid geboden om van mei tot en met november een werkervaringsplaats aan te bieden. Deze personen hebben met vol enthousiasme hun functie als Gastvrouw/heer uitgevoerd.

Waarom WerkBedrijf?

Op 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. Elke gemeente in Nederland is sindsdien verantwoordelijk voor iedereen die kan werken, maar hulp nodig heeft bij het vinden van werk: uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, pas afgestudeerden of mensen die arbeidsmatige dagbesteding willen. Voortaan ondersteunt het Gemeentelijk WerkBedrijf deze werkzoekenden. UWV is er voor mensen die recent hun baan zijn kwijt geraakt en weer aan het werk willen. Breed voor mensen met een Wsw-indicatie. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen brengt al deze werkzoekenden en werkgevers in en rond Nijmegen bij elkaar. Dat is onze verbindende factor.